NordBrik

NordBrik är en ny och modern tillverkare av små betongprodukter i Lettland

För att kunna erbjuda oklanderlig kvalitet och en oavbruten tillverkningsprocess har vi förvärvat en av de kraftfullaste tyska tillverkningsanordningarna – HESS.

Vi har lyckats med att utöka vår tillverkningskapacitet, skapa det bredaste sortimentet av markstensformer och införa de mest progressiva markstensbehandlingsteknikerna i Baltikum och Skandinavien.

Vi är den enda markstensproducenten i Lettland som har utvecklat ett eget professionellt kvalitetslaboratorium för kontroll av tillverkningsprocessen.

När vi satte ihop vårt team lockade vi till oss specialister med mer än 10 års erfarenhet på den baltiska marknaden.

Individuella beställare och juridiska personer, arkitekter, byggnadsentreprenörer, förvaltare av stora och små byggnader, lokala och internationella byggföretag – var och en av våra kunder och samarbetspartners är speciell, eftersom vi vet att lyckosamma långvariga relationer skapas av gemensamt förtroende, förståelse och respekt.

Vi garanterar noggrannhet inom tillverkning och leverans, liksom professionell, hjälpsam och mänsklig försäljningsservice.

Våra varumärkesvärderingar som speglas i vårt arbete är kvalitet, människor och utveckling. Vi arbetar för att förbättra människors liv. Det kan endast uppnås genom att hålla en konsekvent kvalitet i allt som vi gör. Under tiden växer kvalitetsstandarderna oavbrutet – det krävs oavbruten utveckling och sökande efter de bästa materialen, de bästa arbetsprocesserna och de modernaste lösningarna.