AS NordBrik påbörjade sin tillverkning av marksten i betong i maj i år. Genom att investera mer än 3,5 miljoner euro förvärvades det före detta fabriksområdet, en modernisering genomfördes och råmaterial köptes in.

Företaget har också inrättat ett eget laboratorium. “Andra företag genomför provningen av markstenen i utomstående laboratorier och får svar endast efter två veckor eller till och med en månad. Vi vet redan dagen därpå om vi kan leverera denna vara till kunden eller inte,” berättar AS NordBriks styrelseordförande Gatis Liniņš.

En genomtänkt tillverkningsprocess har låtit oss nå en låg andel kasserad produktion – ca 1,5 %. Idag kräver alla stora beställare av marksten en fem års garanti, men oftast är garantin två år. “Vi måste garantera kvalitet. Om det finns problem kan certifieringen fråntas och det betyder att företaget inte får fortsätta med tillverkningen.

Under tillverkningsprocessen av marksten behövs det väldigt lite manuellt arbete och företaget har redan hittat ett sätt att ersätta markstenssorterare i framtiden – ytan scannas av med laser, avvikelser markeras med röd färg och tas sedan bort med sugkopp. I framtiden kommer vi att införa den tekniken eftersom även de större markstensfabrikerna i Tyskland har slutat med sortering för hand.

Under fabriksetableringsprocessen har G. Liniņš också sett ofullkomligheter inom Lettlands näringslivsmiljö: “Det finns saker som inte direkt är beroende av själva entreprenören, om vi talar om tillgången av arbetskraft, skattepolitiken och andra saker som staten bär ansvaret för. De obligatoriska inköpskomponenterna (OIK) är ett stort problem och vi är inte riktigt säkra på hur denna fråga kommer att lösas eftersom vi har en stor elförbrukning. När vi sammanställde vår verksamhetsplan var det viktigt att förstå hur stor OIK:n skulle bli”.

Hel artikel På väg mot Skandinavien med marksten läs artikeln i tidningen från den 8 juni Dienas Bizness!

Artikeln har återgivits från Dienas Bizness.

Dela

Andra nyheter