Colour Mix-tekniken
Colour Mix-tekniken

Ett sätt att bearbeta markstensytan vilket gör det möjligt att blanda upp till fem olika färgpigmentsnyanser samtidigt på en och samma markstensyta. Färgerna blandas enligt tillverkarens fastställda standarder och det finns möjlighet att anpassa färgproportionerna till kundens individuella önskemål. NordBrik är stolta över att kunna erbjuda marknaderna i Baltikum och Skandinavien den unika Colour Mix-behandlingstypen som garanterar upp till 95 % upprepning av färgproportionen på varje kvadratmeter av tillverkad marksten.

Granittexturteknik
Granittexturteknik

Gör det möjligt att infoga granitstycken i betongytan under tillverkningsprocessen. Denna metod möjliggör ytterligare anpassning till kundens önskningar.

Stenstrukturstekniken
Stenstrukturstekniken

Gör det möjligt att under tillverkningsprocessen inarbeta fin stenflis av olika ursprung och fraktioner i betongens ytskikt, t.ex. marmor, basalt, granit mm. Detta bearbetningssätt låter ytterligare individualisera kundens val

Ytimpregnering- steknologin
Ytimpregnering- steknologin

En individuell behandlingsmetod med syfte att applicera impregneringslacker till betongytan. Det genomskinliga skyddsskiktet sluter ytporerna och gör ytan ogenomtränglig och vattentät. Den impregnerade markstensytan stöter bort smuts, blir mycket lättare att underhålla, bevarar färgens intensitet längre och minskar efflorescering – söndervittring av betongen.

Ytsköljningstekniken
Ytsköljningstekniken

En behandlingstyp vars effekt uppnås under tillverkningsprocessen genom att man sköljer bort markstenens yta med en vattenstråle. Denna typ av behandling skapar en specifik yteffekt genom att exponera granitflisstrukturen som finns i markstenens ytskikt. Det specifika ytskiktets utseende kompletteras också av en anti-halk-effekt under vintern. Detta är en modern typ av behandling som har blivit väldigt populär både inom privata och inom stora offentliga projekt.