NordBrik är ett företag som följer riktlinjerna för god affärssed, vilket utgör grunden till varje beslut. Vår hållbarhetspolicy grundas på hederligt samarbete med kunden och ekonomisk transparens.

Vi står för ekonomisk öppenhet och insyn och stöder inte den svarta ekonomin. NordBrik är ett företag som önskar etablera stabila, finansiellt kraftfulla och pålitliga partnerskap. Våra samarbetspartners har möjlighet att bekanta sig med våra finansiella indikatorer i våra offentliga konsoliderade räkenskaper.

NordBriks kunder kan välja att betala för produkterna på följande sätt:

  • Ingå samarbetsavtal gällande leverans av varor med betalningar som är fördelade över tiden;
  • Betala i förskott genom faktura (erbjuds både till privatpersoner och juridiska personer);
  • Betala med kontanter och erhålla kvitto för köpet;
  • Betala med kort (erbjuds både till privatpersoner och juridiska personer).

NordBrik tar avstånd från transaktioner som utförs inofficiellt utan betalningsbevis.

Det är viktigt för kunden att veta att betalningsbeviset (kvitto, förskottsfaktura, vanlig faktura) är en säkerhet för den inköpta produktens garanti. Material som tillverkats av NordBrik har två års garanti som ger kunden möjlighet att utan tilläggskostnad byta ut varan om en avvikelse från standarden har konstaterats.

NordBrik vill påminna om att en garanti innebär att garanten tar på sig ytterligare åtaganden. I de fallen där en kund betalar för en produkt utan att få ett betalningsbevis kan tillverkaren vägra att fullfölja garantibestämmelserna.

Därför är varje transaktion med NordBrik alltid registrerad, bekräftad med en kvalitetsgaranti och ärlig mot varje kund.

Dela

Andra nyheter