Specifikācija

AS NordBrik par vienu no savām prioritātēm ir izvirzījusi kvalitatīvu kopdarbu ar arhitektiem un ainavu arhitektiem. Jau pirmajā kompānijas pastāvēšanas periodā esam uzsākuši aktīvu dialogu ar Latvijas Ainavu arhitektu asociāciju. Vēlamies saprast tendences un virzienus, kā varam darboties kopā labākas vides veidošanā. Mūsu komandā strādā ainavu arhitekte, kura aktīvi komunicē ar nozares speciālistiem.

Lai samazinātu arhitektu un citu speciālistu darba slogu, esam izstrādājuši tehniskos risinājumus, kuri var palīdzēt ikdienas darbā pie tehnisko projektu izstrādes. Tehnisko darbu atvieglošanai esam izveidojuši:

 
  • Bruģakmens seguma konstrukcijas izbūves risinājumus
  • Tehnisko specifikāciju katrai bruģakmens formai
  • Bruģakmens rasējumu failus AutoCAD programmā
  • Bruģakmens ieklāšanas rakstu paraugus

Ārtelpas veidošanai AS NordBrik piedāvā plašāko bruģakmens formu un apstrādes veidu klāstu. Mūsu piedāvājumā ir vairāk kā 30 dažādas formas, kuras paredzētas dažadu funkciju veikšanai un dažadu vizuālo efektu radīšanai. Piedāvājam 4 unikālus bruģa virsmas apstrādes veidus: virsmas skalošana, akmens faktūra, colour mix, virsmas ipregnēšana. Katrs no šiem apstrādes veidiem papildina daudzos bruģa veidus.

Aktīvi sekojam līdzi betona nozares novitātēm, cenšamies tās ieviest un popularizēt Latvijā. Veidojam aktivitātes nozares speciālistiem par jaunākajām tendencēm nozarē. Atbalstot topošos speciālistus, rīkojam konkursus un organizējam lekcijas gan universitātē, gan rūpnīcā, kur iespējams iepazīties ar ražošanas procesu klātienē.

Mūsu ainavu arhitekte Una Kancāne ir atvērta sarunām ar visiem mūsu piedāvājumu alktstošiem klientiem. Esam gatavi palīdzēt izstrādat gan apjomīgus projektus, gan konsultēt materiāla un vizuālā tēla veidošanā privātpersonas savu labiekārtojuma projekta izstrādē.

 

Ainavu arhitekte par profesiju un projektēšanu

 

Ainavu arhitektūra ir mūsu dzīves telpas veidošana, tā nav tikai parks, pa kuru staigājam vai pļava, kas paveras raugoties pa logu. Tā ir kompleksa teritorijas funkcionalitātes projektēšana, izvērtējot vietas funkcionālos un telpiskos aspektus, paredzot pārdomātu plānojumu, ietverot vietas tēla veidojošus un atbilstošus augus, elementus un materiālus.

Ainavu arhitekta mērķis ir radīt vidi ar emocionālu vērtību, kas vienlaikus ir funkcionāla un ērta tās lietotājam.

Vietas radīšanai nepietiek tikai ar dizainu, kas funkcionē, svarīga ir tās vērtības izcelšana un katrā pielietotā elementā, materiālā, to kopainā ir spēks. Ainavu arhitektūra papildina arhitektūras konceptu un kopā veido vienotu vietas stāstu.

 

Kā teicis Louis Kahn: “Arī bruģakmens vēlas būt vērtība”. Mēs vēlamies radīt vidi ar pievienoto vērtību, sniedzot radošus ieteikumus mūsu produkcijas pielietošanā.