NordBrik ir jauns, mūsdienīgs un ambiciozs uzņēmums, kas darbojas būvmateriālu ražošanas jomā – betona bruģa un sīkbetona produktu ražošanā. Atvērt jaunu ražošanas uzņēmumu Latvijā ir izaicinājumu pilns darbs, tomēr pārsteidzoši daudz enerģijas uzņēmumam prasa jaunu darbinieku atrašana.

NordBrik šobrīd strādā 26 darbinieki no kuriem 15 tiešā veidā ir iesaistīti ražošanā. Tomēr, lai strādātu ar uzņēmuma plānoto ražošanas jaudu un saglabātu ražotās produkcijas augsto kvalitāti, uzņēmumam ir vajadzīgi vairāk darbinieku.

Lai cik aktīvi netiktu izmantotas dažādās iespējas piesaistīt jaunus darbiniekus un speciālistus, jaunu darbinieku ieinteresēšana ir izrādījies visgrūtākais izaicinājums – kandidātu atsaucība ir ļoti zema.

Atbilstoši ražošanas specifikai, uzņēmumam lieti noder arī darbinieki ar zemāku profesionālo kvalifikāciju, piemēram, palīgstrādnieki un auto iekrāvēji. Sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūru (NVA) NordBrik cenšas efektīvāk uzrunāt kandidātus šādiem darbiem. Tāpat uzņēmums izmanto citus kanālus – www.cv.lv, www.cvmarket.lv, www.ss.com, www.nva.gov.lv, www.facebook.com, www.instagram.com. Aktuālās vakances ir pieejamas arī mājas lapā www.nordbrik.com, šobrīd uzņēmums piedāvā darbu šķirotājam/autoiekrāvējam un betona ražošanas operatoram.

NordBrik ir viens no 50 uzņēmumiem, kas ir iestājies kustībā “Latvija strādā”. Kustības mērķis ir Latvijas darba tirgū atgriezt darbiniekus, kuri šobrī dzīvo un strādā ārzemēs. Gada laikā NordBrik ir apņēmies piesaistīt vismaz divus aizbraucējus darbam Latvijā. NordBrik kā pirmo mērķi izvirza nodarbināt vietējos darbiniekus, tomēr, ja ilgstoši neizdodas atrast darba darītājus, uzņēmums apsver sadarbību ar darba ņēmējiem no ārvalstīm.

Šobrīd Latvijā vidēji ir 2 milj. iedzīvotāju, aptuveni puse no tiem ir ekonomiski aktīvi, bet no tiem 170 tūkstoši strādā vai mācās ārpus Latvijas robežām. Latvijā reģistrēto uzņēmumu skaits ir nepilni 208 tūkstoši.  Lai aprēķinātu vidējo darbinieku skaitu uz vienu reģistrēto uzņēmumu, aritmētika ir vienkārša – 3,89 darbinieki. Ekonomisti prognozē, ka ekonomikas izaugsmes tempi tuvākajos divos gadus saglabāsies, un sagaidāms, ka arī turpmāk darba tirgū būs augsts pieprasījums pēc kvalificētiem darbiniekiem. Šajā brīdī rodas jautājums, kur tad galu galā rast darbaspēku, un galvenais kvalificētu darbinieku.

Dalīties

Citas aktualitātes