Maija vidū Rīgā, Bolderājā, sāksies betona bruģakmens ražošana. AS NordBrik sevi piesaka kā modernu, profesionālu un uz klientu orientētu Latvijas ražotāju, kas vislielāko uzmanību pievērš kvalitātei un plašajām bruģa apstrādes iespējām, ko sniedz mūsdienu tehnoloģijas.

NordBrik ir sīkbetona izstrādājumu ražotājs. Rūpnīcas rīcībā ir viena no jaudīgākajām ražošanas iekārtām HESS, kas ļauj piedāvāt plašāko produktu klāstu un mūsdienīgākās bruģa apstrādes tehnoloģijas Baltijā un Skandināvijā. NordBrik ir vienīgais bruģa ražotājs Latvijā, kas kvalitātes kontroles nolūkos izveidojis savu profesionālo laboratoriju.

Dibinot un veidojot pilnīgu jaunu uzņēmumu, viena no priekšrocībām ir īstenot savu redzējumu par atbildīgu uzņēmējdarbību. Par rūpnīcas izveidi stāsta AS NordBrik valdes priekšsēdētājs Gatis Liniņš.

 

 

Kas noteica izvēli veidot jaunu ražotni Latvijā?

Veidot jaunu rūpnīcu pamudināja vairāki apstākļi – gan augošā ekonomiskā situācija ceļu būvē un celtniecībā vispār, gan nozares profesionāļu mērķtiecīgums, kā arī ieinteresēta investoru komanda. Šo visu saliekot kopā, veidojas labs līdzsvarots pamats.

Mūsu komandu veido pieredzējuši profesionāļi pārdošanas jomā, ražošanas vadītājs, ražošanas operators, rūpnīcas vadītājs. Visiem ir vērā ņemama pieredze, kuru augsti novērtē klienti.

Arī pats esmu sīkbetona ražošanas biznesā vairāk nekā desmit gadus. Mūsu komandas kopīgais redzējums ir veidot un attīstīt uzņēmumu, kas ir spēcīgs tirgus līderis. Mums ir svarīgi, lai uzņēmuma korporatīvā pārvalde tiek veidota uz saprotamiem noteikumiem ar caurspīdīgu finanšu vadību, investīcijām darbinieku attīstībā un pilnvērtīgu klientu servisu. Mēs ticam, ka mūsu ieviestā ražošanas prakse mūsu pašu izveidotajā uzņēmumā nākotnē kļūs par kvalitātes vadlīnijām nozarei kopumā.

Sīkbetona izstrādājumu, tai skaitā bruģa ražošanas nozare ir piedzīvojusi būtiskas  pārmaiņas. Ja pirms desmit gadiem Latvijā bija ap 80 dažāda lieluma bruģa ražotņu, tad tagad tirgū ir palikuši aptuveni 10 konkurētspējīgi ražotāji. Pārmaiņas tirgū liek mainīties arī pašiem ražotājiem. Šobrīd redzam labu tirgus perspektīvu tuvākajiem četriem pieciem gadiem, jo ceļubūves nozare aug un attīstās. Arī privātais sektors kļūst prasīgāks un izvēlas kvalitatīvu produkciju.

Kāpēc par ražošanas vietu izvēlējāties Bolderāju?

Bolderāja jau vēsturiski ir bijusi augsti attīstīta ražošanas teritorija Rīgā.  Jaunas ražotnes izveidē tika izskatīti vairāki varianti, vērtējot, vai iegādāties jau esošu rūpnīcu, vai veidot jaunu. Rezultātā izvēlējāmies jau esošu rūpnīcu Bolderājā, kas pēdējos gadus nav bijusi aktīva, bet ir ar ievērojamām priekšrocībām salīdzinājumā ar konkurentiem, proti, ģeogrāfiskais stāvoklis, ostas tuvums un jauda. Rūpnīca ir jaudīgākā Latvijā pēc saviem tehniskajiem parametriem.

Kas ir tie parametri, kas raksturo labu betona bruģi?

Kvalitatīvu  bruģi var izmērīt pēc ļoti daudz tehniskiem un vizuāliem rādītājiem. Mūsu kvalitāte sākas ar ražošanas iekārtu modernizāciju, kvalitatīvu izejmateriālu iegādi un ražošanas procesa kvalitātes kontroli. Mums vienīgajiem kā ražotājiem ir sava kvalitātes kontroles laboratorija ar pieredzējušu speciālistu.  Tāpat mums kā komandai, kura strādā nozarē jau daudzus gadus, ir zināšanas un redzējums, kā ražot kvalitatīvu produkciju.

Kādu pievienoto vērtību savam produktam šodien var dot betona bruģa ražotājs?

Kvalitatīvu servisu un inovatīvus produktus. Kvalitatīvs serviss it visā ko mēs darām ir NordBrik pamatnostādne. Pieredzējusi komanda pārdošanā zina, kā apkalpot gan privātpersonu, gan lielus industriālus objektus ar to specifiku. Katrs klients vēlas būt īpašs, un mūsu klienti tādi ir. Bruģi ražot vispārējā līmenī ir iemācījušies visi, bet nākamais solis ir ražotāja iesaiste gan projekta plānošanā, gan konsultācijās būvlaukumā, kad produkts tiek ieklāts, kā arī vēlāk – rūpējoties, lai tas kalpo ilgāk un labāk. Mēs vēlamies uzlikt jaunu latiņu ražošanā un klientu apkalpošanā, un es ceru, ka tas veicinās kopējo nozares attīstību. No konkurences nebaidāmies, tā tikai saglabā modrību un neļauj atslābināties.

Izveidojot uzņēmumu, viens no pamatprincipiem bija sekot pasaules betona ražošanas tendencēm un dot klientiem iespēju izmantot jaunākos risinājumus. Esam to veiksmīgi sākuši darīt. Bez visiem zināmā pelēka taisnstūra akmeņa ar gludu virsmu, tirgū piedāvājam arī  skalošanas, impregnēšanas, akmens faktūras bruģakmeni. Jau šobrīd klienti var izvēlēties īpašu krāsu jaukšanas (Colour Mix) tehnoloģiju, kas ļauj uz bruģa virsmas iestrādāt vairāku krāsu pigmenta maisījumu. Lai arī tirgū līdz šim ir bijis līdzīgs piedāvājums, tomēr mēs strādājam ar jaunāko Eiropas līmeņa tehnoloģiju. Šādu jauninājumu ieviešana prasa investīcijas, bet mēs redzam ka klienti Latvijā un Skandināvijā kļūst prasīgāki, tāpēc mums ir ko piedāvāt.

Viena no šodienas tendencēm ir nišas produktu parādīšanās ne tikai specializētos individuālos projektos, bet arī pašvaldību projektos, piemēram ielu, laukumu izbūvē Latvijas pilsētās. Izveidotā NordBrik ražotne ir aprīkota ar modernākajām tehnoloģijām Austrumeiropā un Ziemeļeiropā, lai ražotu ne tikai tipveida izstrādājumus, bet arī specifiskus produktus. Aktīvi skatāmies Skandināvijas virzienā, jo tieši tur redzam ekskluzīvo produktu tirgu. Sadarbojamies ar ainavu arhitektiem, lai varētu izveidot saistošus piedāvājumus.

Kā izmērīt kvalitāti? Šodienas pircējs ir ļoti zinošs. Kādi ir Jūsu mērķi šajā ziņā?

Šodienas pircējs ir daudz zinošāks nekā pirms desmit gadiem. Paldies jāsaka Latvijas Ainavu arhitektu asociācijai, kurā darbojas uz attīstību vērsti ainavu arhitekti, kuri vairs neredz valdošo pelēcību un aktīvi meklē risinājumus, lai produkcijas klāsts kļūtu bagātāks gan formu, gan apstrādes ziņā. Jau tagad aktīvi strādājam ar mūsu klientiem, informējot tos par novitātēm nozarē un par lietām, kurām vajadzētu pievērst uzmanību. Mūsu mērķis ir izglītot klientus, palīdzēt, iedrošināt jautāt un meklēt padomu, ja rodas kādas problēmas. Ne visi ražotāji ir gatavi tik ciešai sadarbībai.

Kā Jūs raksturotu pieprasījumu pēc Jūsu ražotās produkcijas? Kuri būs svarīgākie noieta tirgi?

Pašreizējais noieta tirgus ļoti strauji aug, jo Eiropas struktūrfondu līdzekļu pieejamība veicina celtniecības un ceļu būves nozares attīstību. Rīgā vien tiek remontētas vairākas centrālās ielas vienlaikus, tiek labiekārtoti iekšpagalmi, izglītības iestādes. Tāpat ir aktivizējušās zemnieku saimniecības, privātā celtniecība, kur arī ir liels pieprasījums pēc mūsu produkcijas. Tuvāko gadu griezumā skatāmies arī uz Rail Baltica projektu, kura īstenošanā arī būs daudz betona izstrādājumu, piemēram, lidosta un centrālā stacija vien ir liela apjoma celtniecības projekti.

Kā jau iepriekš minēju, klienti ir kļuvuši zinošāki un prasīgāki. Klientus nevar vairs apmierināt ar pelēku ķieģeli, viņi prasa ko interesantāku, un mēs esam gatavi to piedāvāt. Savu produkciju šobrīd piedāvājam Baltijas valstīs, kā arī esam uzsākuši sarunas ar Skandināvijas partneriem.

Ar kādu jaudu jūs sākotnēji plānojat ražot? Vai pietiek darba rokas?

Mūsu ražošanas jauda ir vidēji 4500 kvadrātmetru dienā. Ražošanas līnija ir pilnībā automatizēta un cilvēku darbs vairāk ir nepieciešams pie saistītajiem procesiem. Atverot rūpnīcu, esam pilnībā nodrošināti ar tehnoloģijām, izejmateriāliem un cilvēkresursiem.

NordBrik veido 25 cilvēku komanda, kas ir optimāls darbinieku skaits šādai ražotnei. Tāpat kā citviet Latvijā, problēmas sagādā mazkvalificētu darbinieku piesaistīšana, tāpēc veidojam apmācību un motivācijas programmas darbiniekiem.

Cik ir investēts rūpnīcas izveidē? Kas veido lielākās izmaksas un vai piesaistījāt ES fondus?

Rūpnīcas izveidē ir investēti 3,5 miljoni eiro, kur lielāko summu veido rūpnīcas iegāde, iekārtu modernizācija un izejmateriālu iegāde. Papildus investoru ieguldījumam, uzņēmums ir saņēmis arī bankas aizdevumu. Plānojam investīcijas atgūt 5 līdz 7 gadu laikā. Mēs tirgū nākam ar plašu produkcijas klāstu, kas nav orientēts tikai uz publisko sektoru. Savu izaugsmi redzam Baltijas un Skandināvijas tirgū, kur klientus interesē produkcijas dažādība.

Ar ko atšķiraties no konkurentiem un kādas ir NordBrik prioritātes?

Betona bruģa nozarē arvien aktuāls ir kvalitātes jautājums un inovatīvu produktu piedāvājums. Mūsu rīcībā ir jaunākās paaudzes jaudīgākā ražošanas iekārta Latvijā, sava laboratorija un Eiropā atzīta nozares profesionāļa Kiwa Inspecta apliecinājumi par NordBrik ražošanu un kvalitāti.

Kā ražojošs uzņēmums skatāmies apkārtējās vides virzienā: izmantojam zaļo enerģiju, esam sakopuši apkārtējo teritoriju, kā arī izveidojuši zaļo punktu, kas ļauj ikvienam Bolderājas apkaimes iedzīvotājam būt atbildīgam un iesaistīties atkritumu šķirošanā. Pie mums ikviens var atvest un atstāt savu sašķiroto stiklu, plastmasu un papīru speciālajos konteineros.

Dalīties

Citas aktualitātes