NordBrik on ettevõte, mis järgib igas oma otsuses head äritava. Meie jätkusuutlikkuse poliitika põhineb ausal koostööl meie klientidega ja finantssuhete läbipaistvusel.

Me pooldame finantssuhete läbipaistvust ega toeta varimajandust. NordBrik püüdleb alati püsivate, finantsiliselt võimekate ja usaldusväärsete partnerlussuhete loomise poole. Meie finantsnäitajad, mis on välja toodud meie avalikes iga-aastastes raamatupidamisaruannetes, on muljet avaldanud kõikidele meie partneritele.

NordBriki kliendid saavad ostude eest tasuda ükskõik millisel alljärgneval viisil:

  • lepingu sõlmimine tasumaks kaupade eest järelmaksuga;
  • tasumine ettemaksuarve alusel (saadaval füüsilistele isikutele ja juriidilistele isikutele);
  • tasumine sularahas, saades vastu ostuarve;
  • tasumine pangakaardiga (saadaval füüsilistele isikutele ja juriidilistele isikutele).

NordBrik ei aktsepteeri mitteametlikke, dokumenteerimata tehinguid.

On oluline, et kliendid teaksid, et ostu eest tasumist tõendavad dokumendid (tšekk, ettemaksuarve, saateleht) on vajalikud ostetud kaupadele kehtiva garantii õiguse tõendamiseks. NordBriki toodetud materjalidele kehtib kaheaastane garantii, mis võimaldab klientidel defektide ilmnemisel asendada ostetud kaubad lisakuluta.

NordBrik soovib meelde tuletada, et garantii tähendab lisakohustusi, mis garantiiandja on endale võtnud. Tootja võib keelduda garantiitingimuste täitmisest kõikidel juhtudel, kui klient tasub kaupade eest, kuid ei saa seda tõendavat dokumenti.

Seetõttu on tehingud NordBrikiga alati registreeritud, kvaliteedigarantiiga kaitstud ja kõikide klientide jaoks õiglased.

Jaga