2018. aasta mai keskpaigas algas Riias Bolderājas betoonist sillutuskivide tootmine. AS NordBrik tunneb uhkust selle üle, et on nüüdisaegne, professionaalne ja klientidest lähtuv Läti ettevõte, mis pöörab suurimat tähelepanu kvaliteedile ja laiale valikule sillutuskivide töötlemise võimalustele, mida moodsad tehnoloogiad pakuvad.

NordBrik toodab väikeseid betoontooteid. Tehase käsutuses on ettevõtte HESS tootmisvahendid, mis pakuvad kõige laiemat tootevalikut ja ajakohaseimaid sillutuskivide töötlemise tehnoloogiaid Baltimaades ja Skandinaavias. NordBrik on Läti ainus sillutuskivide tootja, kes on loonud kvaliteedikontrolliks omaenda professionaalse labori.

Üheks eeliseks täiesti uue ettevõtte rajamisel oli võimalus juurutada seal meie endi nägemust vastutustundlikust ettevõtlusest. AS NordBriki juhatuse esimees Gatis Liniņš räägib tehase asutamisest veidi lähemalt.

 

 

Mis viis teid otsuseni luua Lätis uus tootmisüksus?

Mõte uus tehas asutada sai inspiratsiooni mitmest tegurist – seda mõjutasid nii majanduse edusammud teedeehituses ja ehitustööstuses üldisemalt, meie tööstusharu asjatundjate sihikindlus kui ka rühma huvitatud investorite olemasolu. Kui see kõik kokku panna, saamegi hea ja tasakaalus alusmüüri.

Meie meeskond koosneb kogenud müügispetsialistidest, tootmisjuhist, tootmisoperaatorist ja tehase juhatajast. Kõikide nende inimeste kogemused on märkimisväärsed ja kliendid hindavad seda väga.

Ma ise olen väikeste betoontoodete tootmise alal töötanud juba üle kümne aasta. Meie meeskonna ühine nägemus on luua ja arendada ettevõtet tugeva turuliidrina. Meie jaoks on oluline korraldada ettevõtte juhtimist selgetel tingimustel – läbipaistva finantsjuhtimisega, investeeringutega personali arendamisse ja täiesti välja töötatud klienditeenindussüsteemiga. Usume, et tootmistava, mille me oma ettevõttes kasutusele võtsime, saab tulevikus kogu tööstusharus kvaliteedi mõõdupuuks.

Väikeste betoontoodete tootmise tööstus, sealhulgas ka sillutuskivide valmistamisega tegelev tööstus, on läbi teinud muutusi. Kui veel kümme aastat tagasi oli Lätis ligikaudu 80 erineva suurusega üksust, mis sillutuskive tootsid, siis tänaseks on turule jäänud kõigest kümmekond üksteisega konkureerivat tootjat. Muutused turul on sundinud ka tootjaid endid muutuseid sisse viima. Praegu näeme järgmiseks neljaks või viieks aastaks turul häid võimalusi, sest teedeehitus jätkab kasvamist ja arenemist. Ka erasektor on nõudlikumaks muutunud ja eelistab kvaliteetseid tooteid.

Miks te valisite tehase asukohaks just Bolderāja?

Bolderāja on juba ajalooliselt olnud Riias kõrgelt arenenud tootmise keskuseks. Kaalusime uue tootmisüksuse asutamiseks mitmeid erinevaid võimalusi, sealhulgas ka seda, kas peaksime ostma juba olemasoleva tehase või ehitama uue. Lõpuks otsustasime Bolderājas asuva olemasoleva tehase kasuks, mis oli viimastel aastatel tegevusetult seisnud, kuid millel oli konkurentidega võrreldes mitmeid eeliseid, täpsemalt selle geograafiline asukoht, lähedus sadamale ja tootmisvõimekus. Tehniliste parameetrite põhjal on tehasel Läti suurim tootmisvõimekus.

Mis iseloomustab head betoonsillutist?

Sillutise kvaliteeti saab mõõta mitmete tehniliste ja visuaalsete näitudega. Meie jaoks algab kvaliteet tootmisvahendite ajakohastamisega, kvaliteetsete toormaterjalide ostmisega ja tootmisprotsessi ajal kvaliteedikontrolli tagamisega. Oleme ainus tootja, kellel on olemas oma kvaliteedikontrolli labor ja kogenud spetsialist. Kuna meie meeskond on selles majandusharus tegutsenud juba mitu aastat, on meil lisaks ulatuslikud teadmised ja selge nägemus selle kohta, kuidas kvaliteetseid tooteid toota.

Millist lisaväärtust saavad tootjad oma betoonist sillutuskividele lisada?

Kvaliteetset teenust ja uuenduslikke tooteid. Kvaliteetse teenuse tagamine on NordBrikis kogu meie tegevust juhtiv põhimõte. Meie kogenud müügimeeskond teab, kuidas teenindada nii eraisikuid kui suuri tööstusprojekte vastavalt nende iseloomulikele tunnusjoontele. Iga klient soovib olla eriline ja meie jaoks meie kliendid seda ka on. Iga ettevõte võib sillutuskive toota, kuid järgmiseks sammuks on tootja kaasamine nii planeerimisse ja kohapeal toimuvasse konsultatsiooni kivide ladumise ajal kui ka sellele järgnevasse hooldusesse. Tahame tootmises ja klienditeeninduses seada uue standardi ja ma loodan, et seda tehes aitame edendada ka tööstuse üldist arengut. Me ei karda konkurentsi, see hoiab meid valvel ja ei lase meil loorberitele puhkama jääda.

Ettevõtet asutades oli meie üheks peamiseks põhimõtteks betoonitootmise ülemaailmsete suundumustega sammu pidada ja pakkuda meie klientidele uusimaid lahendusi. Selles suhtes on meie algus olnud edukas. Lisaks tavapärastele nelinurksetele sillutuskividele pakume ka kive, mis on pestud ja immutatud ja millel on autentne kivitekstuur. Juba praegu saavad meie kliendid valida erilise värvisegu tehnoloogia, mis võimaldab erinevate värvipigmentide segu sillutise pinna sisse ladestada. Kuigi sarnased tooted on turul juba saadaval, töötame meie tipptasemel tehnoloogiaga. Selliste uuenduste kasutuselevõtt nõuab teatud investeeringuid, aga me näeme, et meie kliendid Lätis ja Skandinaavias on muutumas üha nõudlikumaks ja seega kindlustame, et suudame sellistele kõrgenevatele nõudmistele vastata.

Üheks praeguseks trendiks on nišitoodete ilmumine ja seda mitte ainult spetsialiseeritud individuaalprojektide näol, vaid ka kohalike omavalituste projektidena, näiteks Läti suuremates ja väiksemates linnades tänavate ja väljakute ehitamisel. NordBriki äsjaloodud tootmisüksus on varustatud uusimate Ida- ja Põhja-Euroopas saada olevate tehnoloogiatega, millega on võimalik toota mitte ainult standardseid tooteid, vaid ka eripäraseid. Vaatame aktiivselt Skandinaavia poole, kuna näeme seal oma ainulaadsetele toodetele turgu. Teeme maastikuarhitektidega koostööd, et põnevaid pakkumisi välja töötada.

Kuidas te kvaliteeti mõõdate? Tänapäeval on ostjad väga teadlikud. Millised on teie eesmärgid selles osas?

Ostjad on tänapäeval palju teadlikumad, kui nad seda kümme aastat tagasi olid. Peame tänama Läti Maastikuarhitektide Liitu, mis toob kokku arengule suunatud maastikuarhitekte, kes ei näe enam vajadust lasta hallusel valitseda ja pingutavad, et leida lahendusi rikkalikumale tootevalikule nii vormi kui töötluse osas. Oleme juba oma klientidega aktiivset tööd teinud ja teavitanud neid sektoris leiduvatest uuendustest ning teguritest, millele nad peaksid tähelepanu pöörama. Meie eesmärk on kliente harida, neid aidata ja julgustada küsima ja abi otsima, kui nende teele peaks raskusi sattuma. Kõik tootjad pole selliseks tihedaks koostööks valmis.

Mis teie arvates teie toodete nõudlust iseloomustab? Millised saavad olema võtmeturud?

Praegune turg kasvab väga kiiresti, kuna Euroopa struktuurifondide kättesaadavus aitab kaasa ehitustegevuse ja teedeehituse arengule. Ainuüksi Riias parandatakse samaaegselt mitmeid keskseid tänavaid, ka väljakuid ja õppeasutusi viiakse paremasse seisu. Ka põllumajandusettevõtted on aktiivsemateks muutunud, samuti erasektori ehitustegevus – mõlema seas on suur nõudlus meie toodete järele. Järgmistel aastatel hoiame pilku peal ka Rail Baltica projektil, mille teostamine vajab suures mahus betoontooteid. Näiteks võib juba ainult lennujaama ja keskjaama pidada suuremahulisteks ehitusprojektideks.

Nagu juba mainisin, on kliendid üha teadlikumad ja nõudlikumad. Kliente ei rahulda enam lihtne hall betoonplaat, nad soovivad midagi huvitavamat ja just seda me tahamegi pakkuda. Praegu pakume oma tooteid Baltimaades ja oleme alustanud ka läbirääkimisi Skandinaavia partneritega.

Milline on teie plaanitav algne tootmisvõimsus? Kas teie ettevõttel on juurdepääs piisavale tööjõule?

Meie keskmine päevane tootmisvõimsus on 4500 ruutmeetrit. Tootmisliin on täielikult automatiseeritud ja käsitsitööd vajatakse rohkem seotud protsesside juures. Tehase käivitamise ajal oli meil olemas juurdepääs kõigile tehnoloogiatele, toormaterjalidele ja inimressurssidele, mida me vajasime.

NordBriki meeskonda kuulub 25 inimest, mis on sedalaadi tootmisettevõtte jaoks optimaalne töötajate arv. Täpselt nagu igal pool mujal Lätis on ka meil probleeme madala kvalifikatsioonitasemega tööliste kaasamisega, mistõttu loome oma personali jaoks koolitus- ja motivatsiooniprogramme.

Kui palju tehase käivitamisse investeeriti? Mis oli projekti juures kõige kulukam ja kas te saite ka ELilt rahastust?

Tehase asutamisse investeeriti ühtekokku 3,5 miljonit eurot. Enamik sellest kulus tehase ostmisele, vahendite ajakohastamisele ja toormaterjalide ostmisele. Lisaks investoritelt saadud summadele võttis ettevõte ka pangalt laenu. Plaanime investeeringud 5–7 aastaga tagasi teenida. Siseneme turule laia tootevalikuga, mis pole suunatud üksnes avalikule sektorile. Näeme oma kasvu Baltimaade ja Skandinaavia turgudel, kus kliendid on huvitatud eriilmelistest toodetest.

Mis eristab teid konkurentidest ja mis on NordBriki prioriteedid?

Kvaliteet ja uuenduslike toodete pakkumine on betoonsillutise tööstuses endiselt päevakorral. Meil on moodsaim ja suurima tootmisvõimsusega tehas Lätis, samuti oma labor, ja meie tootmisprotsessid ja kvaliteet on Kiwa Inspecta poolt heaks kiidetud. Viimane on professionaalne tööstusalane üksus, mida tunnustatakse kogu Euroopas.

Tootmisettevõttena oleme ka keskkonnateadlikud: kasutame rohelist energiat, oleme korrastanud tehasega külgnevad looduslikud alad ja loonud omaenda rohelise punkti, mis võimaldab Bolderāja läheduses elavatel kohalikel olla vastutustundlikud ja oma jäätmeid sorteerida. Igaüks võib tuua klaasi, plasti ja paberit ning need selleks ette nähtud prügikonteineritesse jätta.

Jaga